2.000.000 đ
Gà nòi mỹ 2k5
2.000.000 đ
Gà nòi mỹ 2k4 7th
3.000.000 đ
Gà Siêu Mỹ
750.000 đ
Bán gà lai nhẹ
900.000 đ
Gà tre
1.700.000 đ
Gà nòi khét 3kg