15.000 đ
Cá tiger king
200.000 đ
Cá ranchu vs ord
1.000.000 đ
Chuột aby