130.000 đ
Thanh lý bồ câu
2.000.000 đ
Chim hót nói
2.100.000 đ
Choè than 1 mùa
800.000 đ
Thái trắng