7.000.000 - 9.000.000 đ/tháng
Tuyển 20 Công Nhân Đi Làm Ngay
8.000.000 - 20.000.000 đ/tháng
Telesales Tài Chính Tiền Mặt
11.000.000 - 12.000.000 đ/tháng
Tuyển Nam Bảo Vệ Nam Á Bank
5.000.000 - 8.000.000 đ/tháng
Tuyển Nhân Viên Sản Xuất -