500.000 - 1.000.000 đ (lương khoán)
Cơ Khí Xây Dựng
8.000.000 - 9.000.000 đ/ngày
Cần Việc Làm
2.000.000 - 2.500.000 đ/tháng
Seo Web, Backlinks
250.000 - 350.000 đ/ngày
Em Cần Tìm Việc