Lãi suất tiền gửi VND (%/năm) vào ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

  • Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm
  • Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm
Ngân hàng Không kỳ hạn 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng

Lãi suất tiền gửi VND (%/năm) vào ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Ngân hàng Không kỳ hạn 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng