1.290.000 đ
Sóc cái đẹp
350.000 đ
Nhật lai
5.000.000 đ
Dobarmen đực
40.000 đ
Chó Malinois
4.000.000 đ
Can bán chó
350.000 đ
Chó rot