Giá: 1.000 đ

Cảm biến nhiệt, can nhiệt k, cảm biến nhiệt pt100, can nhiệt pt100. Hàng có sẵn

Liên hệ: haihoan