User Profile Image
H

Hằng

19 tin đăng

Polymer NHP3962 ÉP BÙN
30.000 đ
5
Polymer hữu cơ NHP3962 hỗ trợ ép bùn
polymer NHP3962 ÉP BÙN HOÁ LÝ
BCP22 Vi sinh xử lý nước thải
BCP12 Vi sinh kỵ khí
30.000 đ
4
BCP12 Vi sinh kỵ khí xử lý nước thải
bcp12 vi sinh kỵ khí... vi sinh biogas
Polymer hữu cơ NHP3940
2.000 đ
5
Polymer hữu cơ NHP3940 ép bùn trong hệ thống xử lý nước thải
Polymer hữu cơ polymer nhp3940 polymer ép bùn
Biostreme301 xử lý dầu mỡ
3.000 đ
Biostreme301 Vi sinh xử lý dầu mỡ và chống tắc nghẽn đường ống
Biostreme3... vi sinh xử lý... vi sinh chống...
VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI HEO
2.000 đ
3
Vi sinh xử lý nước thải chăn nuôi heo BCP50
BCP50 VI SINH XỬ LÝ... NƯỚC THẢI...
Biobloc22 Vi sinh ăn mỡ
2.000 đ
4
BIOBLOC22 Men vi sinh xử lý dầu mỡ trong bẫy mỡ, hố thu, hố gom
BIOBLOC22 vi sinh xử lý... vi sinh ăn mỡ
Vi sinh xử lý nước thải giấy
3.000 đ
4
Vi sinh xử lý nước thải ngành giấy, bột giấy BCP 57
vi sinh bcp57 vi sinh xử lý... vi sinh xử lý...