User Profile Image
T

ĐỖ THỊ MINH TƯ

78 tin đăng

SCS LAb - 0352371308
5.700.000 đ
2
Bơm hút chân không Rocker 300
bơm hút chân... bơm hút chân...
SCS LAb - 0352371308
1.800.000 đ
5
Lưới phiêu sinh mẫu 20 micron, 25 micron, 50 micron
lưới phiêu... lưới phiêu... lưới phiêu...
SCS LAb - 0352371308
270.000 đ
5
Túi nuôi cấy mô có màn lọc khí
túi nuôi cấy... túi có màn lọc túi nuôi cấy...
SCS LAb - 0352371308
1.800.000 đ
5
Lưới phiêu sinh mẫu 20micron
lưới phiêu sinh lưới phiêu... lưới phiêu...
SCS LAb - 0352371308
1.000.000 đ
4
LƯỚI PHIÊU SINH 25 MICRON
lưới phiêu sinh lưới phiêu...
SCS LAb - 0352371308
1.000.000 đ
3
Buồng cân nguyên liệu - lafcan nguyên liệu
buồng cân... lafcan buồng cân công...
SCS LAb - 0352371308
270.000 đ
5
Túi nuôi cấy mô có màn lọc khí
túi nuôi cấy... túi nuôi cấy... túi nuôi cấy...
SCS LAb - 0352371308
1.000.000 đ
2
Tủ an toàn sinh học class kích thước 700mm giá tốt gọi ngay 0352 371 308
tủ an toàn sinh... tủ an toàn sinh... tủ an toàn sinh...