User Profile Image
T

ĐỖ THỊ MINH TƯ

41 tin đăng

SCS LAb - 0352371308
1.000.000 đ
3
Tháp xử lý khí độc phòng thí nghiệm trước khi thải ra môi trường
he thống xử... xử lý khí... tháp xử lý...
SCS LAb - 0352371308
1.000.000 đ
2
Cân phân tích điện tử hiện số chuẩn ngoại, 3 số lẻ
cân phân tích cân điện tử cân chuẩn...
SCS LAb - 0352371308
999.999 đ
2
Bàn thí nghiệm áp tường có chậu rửa
bàn thí nghiệm bàn áp tường bàn chậu rửa
SCS LAb - 0352371308
260.000 đ
3
Túi nuôi cấy mô, nuôi cấy thực vật, có màng lọc khí Hepa
túi nuôi cấy... nuôi cấy mô nuôi cấy thực...
SCS LAb - 0352371308
1.000.000 đ
2
Pasbox trong ngành sản xuất thực phẩm, toàn bộ bằng Inox, SCS Lab sản xuất
pasbox thiết bị... pasbox trong sản...