User Profile Image
C

Nhật Anh Dây Cáp

110 tin đăng

liên hệ 0904613921
25.600 đ
3
Cáp điều khiển chống nhiễu SH-500 12x0.5mm Altek Kabel
cáp 12 lõi cáp điều... cáp tín hiệu...
liên hệ 0904613921
21.300 đ
5
Cáp tín hiệu xoắn RS485 1 pair 18/22/24AWG Altek Kabel
cáp rs485 cáp tín hiệu... cáp tín hiệu...
liên hệ 0904613921
15.000 đ
4
Cáp tín hiệu 6 lõi 0.75mm chống nhiễu Altek kabel SC 6x0.75mm
cáp 6 lõi cáp điều... cáp tín hiệu...
hotline 0904613921
8.560 đ
4
Cáp tín hiệu chống nhiễu 2x0.22mm/4x0.22mm/6x0.22mm Altek Kabel
cáp tín hiệu 4... cáp điều... cáp chống...
hotline 0904613921
15.600 đ
4
Cáp tín hiệu RS485 vặn xoắn chống nhiễu Altek Kabel 1 pair 22AWG
CÁP RS485 CÁP tín hiệu... cáp rs485 1 pair...
hotline 0904613921
21.000 đ
3
Dây tín hiệu điều khiển 12 lõi 0.5/0.75/1.0/1.5mm Altek kabel
cáp 12 lõi cáp điều... cáp tín hiệu...
hotline 0904613921
18.000 đ
3
Cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu SCC 2x1.5mm Altek Kabel
cáp chống cháy cáp chống cháy... cáp chống cháy...
hotline 0904613921
6.530 đ
3
Cáp tín hiệu điều khiển 3x0.5mm/3x0.75mm/3x1.0mm/3x1.5mm
cáp 3 lõi cáp điều... cáp tín hiệu...