990.000 đ
Bàn chữ L
1.500.000 đ
Cân ban gap may lanh
4.500.000 - 5.000.000 đ/tháng
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ