Giá: 2.000 đ

gia công nhãn ép nhiệt quần áo - giày dép - khẩu trang
https://sites.google.com/view/nhanepnhietquanao/
https://www.youtube.com/watch?v=DF3Li2mzAPg

#nhanepnhiet, #nhanepnhietquânao, #nhanepnhietgiaydep

Liên hệ: nguyenhoangthan