thủy tùng việt nam hay còn gọi là thông nước

chất gỗ thơm và chỉ  có ở vùng krong năng  và eahleo

0915950997

Liên hệ: phan quang trung