Giá: 1.000 đ

Điện trở cánh tản nhiệt I

Liên hệ: nguyenmaudoan (Bán chuyên)