Giá: 1.600.000 đ

Tìm chủ 3 bé cái bắc kinh lai nhật F1. Khôn, dễ bảo, gần 2 tháng, dễ ăn. Chân tay to cứng cáp. Dã sổ giun. Phân tốt. Sức khỏe tốt. 📞 077 8691 336. Tp.hcm

2 bé thè lưỡi 1tr8/bé

Bé trắng 1tr6/bé

Liên hệ: Thủy