Giá: 4.500.000 đ

Máy Ricoh đã qua sử dụng, máy chạy ngon lành, in mạng, in hai mặt .. BAO TEST

Liên hệ: 0987642597