Bộ gậy golf Honma S-06 4 Sao

 0

Giá: 385.000.000 đ

Bộ gậy golf Honma S-06 4 Sao

Bộ gậy golf Honma S-06 4 Sao 14 gậy + 1 túi gậy:

  • 1 gậy golf Driver Honma S-06 4 Sao
  • 2 gậy golf Fairway #3 (13*), #5 (18*)  Honma S-06 4 Sao
  • 1 gậy golf Rescue #4 (22*) Honma S-06 4 Sao
  • 9 gậy golf Irons (5-11,Aw, Sw) Honma S-06 4 Sao
  • 1 gậy golf Putter Honma
  • 1 túi gậy Honma CB2817

Mọi chi tiết  xin liên hệ: PGA GOLF

Địa chỉ: 33 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 0988762817 (Yến Ly)

Web: https://pgagolf.vn/

Liên hệ: yenly pgagolf

 0

Giá: 385.000.000 đ

Bộ gậy golf Honma S-06 5 Sao Bộ gậy golf Honma S-06 5 Sao 14 gậy + 1 túi gậy: • 1 gậy golf Driver Honma S-06 5 Sao • 2 gậy golf Fairway #3 (13*), #5 (18*) Honma S-06 5 Sao • 1 gậy golf Rescue #4 (22*) Honma S-06 5 Sao • 9 gậy golf Irons (5-11,Aw, Sw) Honma S-06 5 Sao • 1 gậy golf Putter Honma 5 Sao • 1 túi gậy Honma CB3215 Mọi chi tiết xin liên hệ: PGA GOLF Địa chỉ: 33 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM Điện thoại: 0988762817 (Yến Ly) Web: https://pgagolf.vn/

Liên hệ: yenly pgagolf

Trả lời