650.000 đ
5
JD4 Siêu cấp
590.000 đ
3
Alpha bounce 2020