190.000 đ
6
Gà ta , gà tre
190.000 đ
Gà tre đẹp
900.000 đ
GA choi