Giá nhà đất theo đường tại Hà Nội, Quận Long Biên

ĐườngPhườngGiá trung bình
Ái MộPhường Bồ Đề113 triệu/m2 (16.67%)
Bồ ĐềPhường Bồ Đề69,2 triệu/m2 (-36.8%)
Hoàng Như TiếpPhường Bồ Đề151 triệu/m2 (25.26%)
Hồng TiếnPhường Bồ Đề161 triệu/m2 (2.79%)
Lâm DuPhường Bồ Đề117 triệu/m2 (-4.26%)
Lâm HạPhường Bồ Đề151 triệu/m2 (4.27%)
Nguyễn SơnPhường Bồ Đề126 triệu/m2 (-11.25%)
Nguyễn Văn CừPhường Bồ Đề107 triệu/m2 (13.53%)
Bát KhốiPhường Cự Khối64,8 triệu/m2 (-5.9%)
Cổ LinhPhường Cự Khối70 triệu/m2 (14.11%)
Xuân ĐỗPhường Cự Khối61,7 triệu/m2 (0%)
Đức GiangPhường Đức Giang88,6 triệu/m2 (-7.56%)
Ngô Gia TựPhường Đức Giang101 triệu/m2 (-35.86%)
Ô CáchPhường Đức Giang81,7 triệu/m2 (-1.55%)
Phan Văn ĐángPhường Đức Giang30,4 triệu/m2 (0%)
Gia ThụyPhường Gia Thụy85,3 triệu/m2 (-3.13%)
Nguyễn SơnPhường Gia Thụy123 triệu/m2 (-1.06%)
Nguyễn Văn CừPhường Gia Thụy131 triệu/m2 (-1.93%)
Nguyễn Văn LinhPhường Gia Thụy63,2 triệu/m2 (0%)
Kẻ TạnhPhường Giang Biên113 triệu/m2 (0.47%)
Phúc lợiPhường Giang Biên93,5 triệu/m2 (1.5%)
Việt HưngPhường Giang Biên30,2 triệu/m2 (-2.21%)
Bát KhốiPhường Long Biên96,9 triệu/m2 (-1.43%)
Cầu Vĩnh TuyPhường Long Biên32,1 triệu/m2 (0.22%)
Cổ LinhPhường Long Biên104 triệu/m2 (6.24%)
Đàm Quang TrungPhường Long Biên129 triệu/m2 (42.04%)
Long BiênPhường Long Biên55,5 triệu/m2 (-34.29%)
Phố TrạmPhường Long Biên109 triệu/m2 (8.12%)
Thạch BànPhường Long Biên88,9 triệu/m2 (-5.29%)
Tư ĐìnhPhường Long Biên101 triệu/m2 (3.46%)
Bồ ĐềPhường Ngọc Lâm12,4 triệu/m2 (0%)
Ngô Gia KhảmPhường Ngọc Lâm139 triệu/m2 (-8.94%)
Ngọc LâmPhường Ngọc Lâm185 triệu/m2 (177.58%)
Nguyễn Văn CừPhường Ngọc Lâm176 triệu/m2 (31.08%)
Bắc CầuPhường Ngọc Thụy42,8 triệu/m2 (-2.02%)
Gia ThượngPhường Ngọc Thụy172 triệu/m2 (44.67%)
Gia ThụyPhường Ngọc Thụy143 triệu/m2 (0%)
Ngọc ThụyPhường Ngọc Thụy112 triệu/m2 (6.71%)
Chu Huy MânPhường Phúc Đồng171 triệu/m2 (53.92%)
Đàm Quang TrungPhường Phúc Đồng301 triệu/m2 (0%)
Huỳnh Văn NghệPhường Phúc Đồng25,4 triệu/m2 (4.66%)
Mai PhúcPhường Phúc Đồng75,3 triệu/m2 (15.75%)
Nguyễn Văn LinhPhường Phúc Đồng85,8 triệu/m2 (-18.51%)
Tân ThụyPhường Phúc Đồng114 triệu/m2 (-15.92%)
Phúc lợiPhường Phúc Lợi74 triệu/m2 (-15.03%)
Vũ Xuân ThiềuPhường Phúc Lợi112 triệu/m2 (4.53%)
Chu Huy MânPhường Sài Đồng162 triệu/m2 (20.79%)
Hoàng Thế ThiệnPhường Sài Đồng204 triệu/m2 (0%)
Huỳnh Văn NghệPhường Sài Đồng31,5 triệu/m2 (0%)
Nguyễn Văn LinhPhường Sài Đồng90,3 triệu/m2 (-2.74%)
Sài ĐồngPhường Sài Đồng112 triệu/m2 (-1.43%)
Vũ Xuân ThiềuPhường Sài Đồng104 triệu/m2 (9.97%)
Bát KhốiPhường Thạch Bàn85,5 triệu/m2 (20.98%)
Cổ LinhPhường Thạch Bàn98,9 triệu/m2 (-21.63%)
Huỳnh Tấn PhátPhường Thạch Bàn90,6 triệu/m2 (4.64%)
Ngọc TrìPhường Thạch Bàn62,2 triệu/m2 (-23.4%)
Nguyễn Văn LinhPhường Thạch Bàn94,1 triệu/m2 (-2.48%)
Quốc Lộ 1APhường Thạch Bàn175 triệu/m2 (-3.71%)
Thạch BànPhường Thạch Bàn93,7 triệu/m2 (-1.41%)
Đặng Vũ HỷPhường Thượng Thanh133 triệu/m2 (-5.81%)
Đức GiangPhường Thượng Thanh81,5 triệu/m2 (0%)
Thanh AmPhường Thượng Thanh116 triệu/m2 (11.31%)
Thượng ThanhPhường Thượng Thanh76,8 triệu/m2 (-8.74%)
Bùi Thiện NgộPhường Việt Hưng153 triệu/m2 (7.43%)
Đoàn KhuêPhường Việt Hưng24,6 triệu/m2 (-72.45%)
Gia ThụyPhường Việt Hưng32,5 triệu/m2 (-36.58%)
Hoa LâmPhường Việt Hưng114 triệu/m2 (-8.46%)
Lệ MậtPhường Việt Hưng92,7 triệu/m2 (20.08%)
Lưu Khánh ĐàmPhường Việt Hưng180 triệu/m2 (2.19%)
Ngô Gia TựPhường Việt Hưng188 triệu/m2 (28.27%)
Nguyễn Cao LuyệnPhường Việt Hưng22,6 triệu/m2 (-61.86%)
Quốc Lộ 5Phường Việt Hưng92,9 triệu/m2 (26.32%)
Việt HưngPhường Việt Hưng143 triệu/m2 (9.1%)
Vũ Đức ThậnPhường Việt Hưng119 triệu/m2 (-10.93%)