6.000.000 - 10.000.000 đ/tháng
2
Tuyên Lao Động Phổ Thông